Left Right

Bestyrelsesansvar

Uvildig og professionel sparring om ansvarsforsikringer ifm bestyrelsesansvar

Direktører og bestyrelsesmedlemmer har et komplekst og udfordrende arbejde. De skal tage vanskelige beslutninger og deres handlinger er genstand for stor bevågenhed og kritisk vurdering. Der er derfor behov for uvildig og professionel sparring på området. Noget vi i Assure har stor erfaring i.

Ikke to bestyrelser er ens

Men for alle bestyrelser gælder det, at der udvises stor omhu i udførelsen af det betroede hverv. Direktører og bestyrelsesmedlemmer står dog altid i skudlinien for krav og der vil altid være en risiko for at lide personlige, økonomiske tab. Derfor er der behov for en bred forsikringsdækning.

Assure – en professionel samarbejdspartner på området

Der er et stigende personligt erstatningsansvar ifm ledelse – herunder kapitalformidling, public relations, konsolideringer, og opfyldelse af lovkrav. Hos Assure arbejder vi professionelt og rådgiver om mulige forsikringsdækninger – på et gennemsigtigt og uvildigt grundlag.

Som i alt andet, hvad vi foretager os, så  ligger det i vores DNA, at vi altid skal opnå den mest optimale præmie for vores kunder. Det gælder selvfølgelig også på dette område. Vi kan og vil altid præsentere de bedste betingelser og priser for vores kunder.

Er du blevet nysgerrig?

Kontakt Seniorpartner, Forsikringsmægler Flemming Rahr på tlf.: 2128 7511 eller på mail: fra@assure.dk