Left Right

Forsikring til virksomheder

Risikoanalyse

Når vi indgår et samarbejde, er det første vi gør at udarbejde en risikoanalyse for din virksomhed.
Risikoanalysen har det formål at få alle virksomhedens forsikringsmæssige risici klarlagt. Et meget vigtigt step for den videre proces.

Forsikringspolitik

Med baggrund i risikoanalysen fastsætter vi – i samarbejde med din virksomhed – en forsikringspolitik. Forsikringspolitikken fastlægger retningslinjerne for forsikring af personer, løsøre og øvrige interesser i virksomheden. Der ligger hér et grundigt arbejde med- og en nødvendig indsigt i din virksomhed. Et arbejde som vi i Assure tager meget alvorligt.
Af forsikringspolitikken fremgår det, hvilke risici, der skal forsikres, hvilke risici I som virksomhed selv ønsker at tage og hvilke risici, der ikke kan forsikres. Forsikringspolitikken beskriver desuden, hvordan den daglige administration håndteres, herunder forretningsgange ved skader.

Udbud og udbudsrapport

Når jeres forsikringsbehov er endelig klarlagt, udarbejder vi et udbudsmateriale. Udbudsmaterialet beskriver detaljeret virksomhedens risikoprofil – herunder skadeforebyggende tiltag, forsikringsbehov og skadeforløb.
Materialet sendes til forsikringsselskaber som Assure og virksomheden har udvalgt i fællesskab – det eksisterende forsikringsselskab bliver dog altid spurgt. Herefter udarbejder Assure en udbudsrapport. Rapporten viser i overskuelig form, hvilke dæknings- og præmieforskelle der er, både samlet og på den enkelte forsikringsform. Dette gør det nemt for jer at tage stilling til den/de fremtidige forsikringsgivere.

Implementering af forsikringsprogrammer

Efter udbudsrunder – eller ved ændringer i virksomhedens forsikringsforhold – er det vores opgave og ansvar at kontrollere, at nye policer lever op til alt, hvad der er begæret. Herefter finder implementering sted.

Forebyggelse af skader

Selvom virksomheden er godt forsikret, giver skader altid et ubehageligt og arbejdskrævende ekstraarbejde i den daglige drift. Derfor vil vi i Assure altid være den proaktive partner – der sammen med jer – vil finde løsninger, der kan være med til at forebygge skader.

Revisionsmøder

Revisionsmøder afholder vi i fællesskab minimum én gang om året eller efter behov. Mødernes formål er at sikre den løbende tilpasning af forsikringsprogrammet og politikken med den udvikling, der findes i virksomheden.