Left Right

Miljø- og Forurening

Miljøansvarsforsikring

Assure har sammen med Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR) udviklet miljøansvarsforsikring for servicestationer i Danmark. Over de sidste 13-15 år er miljøansvarsforsikringen blevet forbedret og særdeles målrettet. Hos Assure kan du forvente uvildig og professionel sparring på området. Et område som er af yderst vigtig karakter, når man befinder sig i den branche. Og et område som vi har stor erfaring i at varetage. Du kan derfor forvente specialistviden og dyb indsigt i tingene.

Miljøansvarsforsikringen dækker i dag krav, der kan henføres til forskellige forureningsbegivenheder. Forureningsbegivenheder som skyldes drift af servicestationer – ikke kun begrænset til forurening fra over/eller underjordiske opbevaringstanke/tankanlæg – men også fra rør, pumper, afløb, olieudskillere og vaskehal- og værksteder. Dækningen er desuden udvidet til at dække kundespild.

Miljøansvarsforsikringen kan i dag etableres af: Benzinforhandlere, forpagtere og udlejere af forpladsen.

Er du blevet interesseret?

Kontakt Forsikringsmægler Partner Allan Aistrup på tlf.: 2361 0067 eller på mail: ala@assure.dk