Left Right

Revisorprogrammer

Uvildig og professionel sparring om ansvarsforsikringer til revisorer

Alle virksomheder er eksponeret for erstatningskrav. Dette gælder ikke mindst revisorer, der er underlagt en skærpet uagtsomhedsvurdering. Det betyder, at revisorerne mere end nogen sinde, har behov for uvildig og professionel sparring vedrørende deres revisoransvarsforsikringer.
Husk på, at en revisor kan blive idømt personligt erstatningsansvar og hæfter dermed personligt med hele sin formue. Derfor er det væsentligt at have den rigtige forsikringsdækning.

Ikke to revisionsvirksomheder er ens

Med baggrund i vores specialiserede viden og forretningsforståelse for revisorer udarbejder vi en gennemgribende analyse, som resulterer i et forsikringsprogram, der matcher det enkelte revisorfirmas risikoprofil og behov. Og da det er en dynamisk verden vi lever i, bliver forsikringsdækningerne revideret mindst én gang om året. Et sted vi aldrig kunne finde på at gå på kompromis.

Løbende koncept- og produktvikling

Vi arbejder løbende med koncept- og produktudvikling til gavn for vores revisorkunder.

Skadehåndtering

Med baggrund i vores erfaringer, udarbejder vi en handlingsplan for anmeldelse, registrering og opfølgning af anmeldelserne. Oplever vi, at der er mange skader hos den enkelte revisor, bistår vi altid med råd og vejledning, så vi i fællesskab kan ændre det i en positiv retning.

Det handler også om pris

Vi er klar over, at revisoransvarsforsikringen er en af de større poster på revisorens omkostningsbudget. Det ligger i vores DNA, at vi altid skal opnå den mest optimale præmie for vores kunder med baggrund i de udarbejdede risikoprofiler og behov.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, der er repræsenteret i Danmark. Det betyder, at vi altid kan tilbyde vores kunder de bedste betingelser og priser der er til rådighed på markedet.

Vil du udfordres?

Kontakt Seniorpartner, Forsikringsmægler Flemming Rahr på tlf.: 2128 7511 eller på mail: fra@assure.dk