Left Right

Skadesanmeldelser

Du kan udfylde og indsende anmeldelse af skade elektronisk eller på udskrevet blanket.

Ukomplicerede skader anbefales anmeldt elektronisk, men er der tale om mere komplekse skader, anbefaler vi anmeldelse på papirblanket, som findes nederst på siden.

For elektronisk anmeldelse: Klik på knappen og indtast de nødvendige oplysninger.

Når du har udfyldt anmeldelsen trykkes på send hvorefter anmeldelsen fremsendes til Assure med en kopi til dig.

 

Vejledning til anmeldelse af arbejdsskade. Husk at sende en kopi af anmeldelsen til Assure.

 

For papiranmeldelse: Hent din skadesanmeldelse her:

SKADEANMELDELSE FOR TRANSPORT
SKADEANMELDELSE FOR REJSEFORSIKRING
SKADEANMELDELSE FOR MOTORKØRETØJ
SKADEANMELDELSE FOR LØSØRE
SKADEANMELDELSE FOR BYGNINGSSKADE
SKADEANMELDELSE FOR BRILLESKADE

SKADEANMELDELSE FOR ANSVAR

Udskriv den anmeldelsesformular du har brug for.

Mail den i underskrevet stand til assure@assure.dk eller fax den til +45 38 41 04 58.

Vi vil herefter behandle sagen så hurtigt som muligt.
Anmeldelsen vil naturligvis blive behandlet fortroligt, og vi beder dig gemme jeres kopi af anmeldelsesformularen.