SKADEANMELDELSE FOR BYGNINGSSKADE
kan oplysningerne ikke stå i de afmærkede felter skal arket til supplerende oplysninger benyttes

Forsikringsselskab Police nr.
Forsikringstager/boligforening Telefon nr.
Forsikringstagers adresse
Postnr. By Bank reg. nr. og konto nr.
Skadested Skadedato
Beboers navn
Telefon nr.
Træffetid
Evt. anden kontaktperson (vicevært)
Telefon nr.
Træffetid
Skade art (Rekvirer særlig skadeanmeldelse ved ANSVARSSKADE - se under Skadeanmeldelser)

Brand   Svamp/insekt  Påkørsel  Lynnedslag  Indbrud  Glas  Eksplosion Vand  Sanitet  Kortslutning
Storm  Rørskade  Andet
Hvorledes skete skaden? (Udførlig beskrivelse af årsagen til skaden)
(Brug evt. feltet til supplerende oplysninger)
Er andre skyld i skaden?
Ja  Nej
Hvis ja - skadevolders navn og adresse
Er skaden anmeldt til politi eller brandvæsen
Ja  Nej
Hvis ja - stationens navn

Anmeldt hvornår?

Er der tegnet anden forsikring?
Ja  Nej
Hvis ja - i hvilket selskab?
Police nr.
Hvilke dele af bygningen er beskadigede?


Anslået rep. udgift (ca. kr.)Hvilke håndværkere antages til at udføre reparationsarbejdet?
Murer  Tømrer/snedker  Maler  VVS  Glarmester
Elektriker
Er De momsregistreret for det skadede? Ja  Nej

Delvis %
Erstatning skal henvises til: Ejer  Administrator  Andet
Supplerende oplysninger:

Når siden er udfyldt sendes den som vehhæftet PDF-fil til assure@assure.dk
Send - Vælg PDF, Mail PDF

Alternativt kan siden udskrives og sendes i underskreven stand til:
Assure Forsikringsmæglerselskab a.s
Klamsagervej 31
8230 Åbyhøj.

Print sidenTilbage
NB! Når siden forlades slettes alle oplysninger automatisk - tag derfor venligst kopi til eget brug.